Systemy alarmowe:

System alarmowy – zespół urządzeń elektronicznych chroniący budynek lub grupę bydunków. Działanie systemu alarmowego można porównać do wartownika, który w razie potrzeby może pracować nawet 24h/dobę.

Systemy alarmowe możemy podzielić na dwie grupy:

 • Klasyczne systemy alarmowe – składające się z: centrali, czujek, manipulatorów oraz sygnalizatorów.
 • Systemy alarmowe z monitoringiem – składające się z elementów klasycznego systemu alarmowego wyposażone dodatkowo w moduł informujący w razie zagrożenie odpowiednie służby.

Poniżej przedstawiamy wykaz urządzeń systemu alarmowego z krótkim objaśnieniem.

W skład systemu alarmowego mogą wchodzić:

 • Centrala alarmowa – „serce” całego systemu, w zależności od wersji posiada różną liczbę wejść oraz wyjść w systemie
 • Manipulator – urządzenie pozwalające na obsługę jak i programowanie centrali alarmowej
 • Czujki – urządzenia dostarczające informacji centrali o stanie dozorowanego terenu. Instnieje wiele rodzajów czujek, poniżej przedstawiamy najbardziej popularne:
  • Pasywne czujki podczerwieni
  • Czujki dualne
  • Czujki zbicia szkła
  • Czujki magnetyczne
  • Czujki gazów, czadu, gazów usypiających
 • Sygnalizator – urządzenie sygnalizujące stan alarmu w systemie. W niektórych systemach rezygnuje się z montowania sygnalizatorów na rzecz modułów powiadamiania. Tworząc w ten sposób „cichy” system alarmowy.
 • Moduły komunikacji i powiadamiania – urządzenia informujące odpowiednie służby w razie alarmu.

Poniżej przedstawiono prosty schemat blokowy systemu alarmowego:

Bardziej złożone systemy zwykle wyposażane są w dodatkowe urządzenia takie jak: moduły powiadamiania itp.

Systemy domofonowe

Systemy domofonowe można podzielić ze względu na ilość przewodów rozprowadzanych w instalacji. Wyróżniamy m.in. systemy: 1+N,4+N,5+N, z kablem koncentrycznym oraz systemy cyfrowe. Oczywiście każdy z systemów posiada pewne wady oraz zalety. Dla użytkownika bardzo ważna jest prostota montażu oraz niezawodność systemu. Aby wykonać instalację domofonową w obiekcie należy rozprowadzić odpowiednie ilość kabli zgodnie z załączoną isntrukcją obsługi domofonu. Producenci urządzeń domofonowych dołączają do domofonów bardzo dokładne instrukcje obsługi, które pozwalają na montaż systemu niedoświadczonym osobą. Poniżej postaramy się przybliżyć budowę najbardziej typowych systemów oraz scharakteryzować ich wady i zalety.

Telewizja przemysłowa

Podstawowe pojęcia:

 • Ogniskowa – znajomość ogniskowej pozwala na wyliczenie kąta widzenia kamery. Jeśli nie wiesz jak dobrać ogniskową – skorzystaj ze specjalnego skryptu i oblicz ogniskową
 • Światłość obiektywu (F) – wskaznik zdolności przepuszczania światła obietywu. Ze wzrostem liczby F maleje ilość światła przepuszczanego przez obiektyw.
 • Przysłona – mechanizm regulacji otworu względnego, zmieniający ilość światła padającego na przetwornik kamery.
 • Automatyczna przysłona – utrzymuje stałą ilość światła padającego na przetwornik kamery. Podczas pracy automatycznej przysłony migawka elektronicza pracuje z prędkościa 1/50s. Przesłony automatyczne możemy podzielić na: DC – w obiektywie znajduje się element wykonawczy np. silniczek. VIDEO – w obiektywie znajduje się element wykonawczy oraz regulacyjny.
 • AES(elektroniczna migawka) – Standardowa funkcja każdej kamery, pozwala na dostrojenie się kamery do panujących warunków oświetleniowych na planie obserwacyjnym.
 • AGC(kontrola wzmocnienia) – Funkcja kamery pozwalająca na pracę w złych warunkach oświetleniowych. Efektem ubocznym funkcji AGC jest zwiększony poziom szumów.
 • BLC(kompensacja tła) – Układ korygujący mający za zadanie poprawienie rozpoznawalności ciemnych obiektów pojawiających się na jasnym tle.
 • AWB(balans bieli) – Układ pozwalający na dostrojenie się kamery do temperatury barwowej źródeł światła. Występuje tylko w kamerach kolorowych.
 • Kamera kompaktowa – Najpopularniejszy rodzaj kamery. Główna zaleta to uniwersalność połączona z wysokimi parametrami. Kamery tego typu nadają się do montażu zewnętrznego wraz ze specjalnymi obudowami zewnętrznymi.
 • DOMED – Rodzina kamer zwana kamerami „kopółkowymi”. Posiadają atrakcyjną cenę oraz wysokie parametry.
 • Kamery w obudowach specjalnych – Kompletne punkty kamerowe zawierające obudowę odporną na akty wandalizmu oraz czynniki atmosferyczne. Często wyposażone w promienniki podczerwieni itp.
 • Kamera płytkowa – Miniaturowa kamera, najczęściej wykonana na przetworniku CMOS. Często wykorzystywana przez agencje detektywistyczne do dyskretnej obserwacji.

Poniżej przedstawiono prosty schemat blokowy systemu obserwacji wizyjnej:

Bardziej złożone systemy zawierają dodatkowo klawiatury do sterowania głowicami szybkoobrotowymi oraz inne urządzenia (nadajniki światłowodowe, macierze dyskowe itp.).