OPTIMA 255 – ważne zmiany w cyfrowym systemie domofonowym ELFON


optima255Dla paneli OPTIMA 255V2 i OPTIMA 255SL zostało wydane nowe oprogramowanie (wersja 2.120 dla 255V2 i 3.120 dla SL255). Nowe oprogramowanie będzie dostępne od 3 czerwca. Najważniejsze zmiany w nowym oprogramowaniu to:

1. Nowy system nadawania adresów unifonów i numerów mieszkań

1.1 Numery mieszkań są przypisywane w miarę możliwości do odpowiadających im adresów unifonów:

     • numery mieszkań (zakresy numerów) od 1 do 255 w przypadku gdy adresy unifonów są wolne OPTIMA przypisuje zgodnie: numer-adres;
     • numery mieszkań (zakresy numerów) od 256 i większe OPTIMA przypisuje kolejnym wolnym adresom unifonów zaczynając od najniższego adresu;
     • jeśli dodawany numer mieszkania (zakres numerów) będzie miał odpowiadający mu wolny adres unifonu zostanie dodany zgodnie. Jeśli nie będzie zgodności, zostanie mu przypisany najniższy wolny adres unifonu.

Przykład 1

Dodajemy zakres numerów mieszkań 20-40 i 150-220.

System automatycznie przypisze adresy unifonów takie same jak numery mieszkań po czym poinformuje komunikatem ZGODNE Z ADRESAMI.

Przykład 2

Dodajemy zakres numerów mieszkań 20-40 i 150-300.

W przypadku dodawania pierwszego zakresu (20-40) OPTIMA przypisze adresy unifonów takie same jak numery mieszkań i poinformuje komunikatem ZGODNE Z ADRESAMI.

Dla drugiego zakresu (150-300), dla numerów mieszkań 150-255 przypisze adresy unifonów zgodnie z numerami mieszkań. Natomiast dla numerów mieszkań 256-300 przypisze poczynając od najniższego wolnego adresu czyli numery mieszkań 256-274 przypisze unifonom o adresach 1-19 (pierwsze wolne), a numery mieszkań 275-300 przypisze unifonom o adresach 41-66 (kolejne wolne). W tym przypadku pojawi się na wyświetlaczu komunikat NIEZGODNE Z ADRESAMI.

W poniżej tabeli został pokazany ponownie przykład 2.

Numery mieszkań Adresy unifonów
20-40 20-40
150-255 150-255
256-274 1-19
275-300 41-66

1.2 Wprowadzono komunikaty informacyjne przy dodawaniu numerów (zakresów mieszkań):

     • NUMERACJA DODANA – ZGODNIE Z ADRESAMI – w przypadku gdy wszystkie dodane numery mieszkań odpowiadają adresom unifonów;
     • NUMERACJA DODANA – NIEZGODNIE Z ADRESAMI – w przypadku gdy co najmniej jeden numer mieszkania jest niezgodny z adresem unifonu;
     • ZAKRES NIEPOPRAWNY – w przypadku gdy numery dodawanego zakresu kolidują z już istniejącymi;
     • ZAKRES PEŁNY – w przypadku gdy wszystkie numery zostały już wykorzystane;
     • ZAKRES ZA DUŻY – jeśli jest większy niż 255.

1.3 Usprawniono przeglądanie i edytowanie „kalkulatora numerów” – przewija tylko istniejące numery mieszkań.

1.4 Możliwość ręcznej zmiany przypisania numeru mieszkania do adresu unifonu dzięki funkcji KALKULATOR NR SU.

2. Dostrajanie breloków RFID – udostępniono funkcję dostrajania breloków RFID. Pozwoli ona na dodanie różnego typu breloków.

3. Blokada ustawień indywidualnych. Jeśli instalator nie udostępni możliwości edycji ustawień indywidualnych, użytkownik nie widzi menu ustawień indywidualnych.

4. Zmiana w działaniu procedury awaryjnej. Wprowadzono możliwość otwarcia kodem lub dowolnym przyciskiem (według ustawień).

5. Dodano możliwość sprawdzenia wersji firmware z poziomu menu.