Programowanie centrali VERSA – Satel – 2/3


Poniżej zamieszczamy kurs programowania centrali alarmowej VERSA udostępniony przez producenta. Kurs został podzielony na 3 części. W tym miejscu znajduje się 2 część. Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi filmami instruktażowymi.

Cześć 9 – Programowanie ustawień czujki ruchu AMBER podłączonej do wejścia Z-3 centrali VERSA

Cześć 10 – Programowanie ustawień czujki magnetycznej K-2 podłączonego do wejścia Z-4 centrali VERSA

Cześć 11 – Programowanie ustawień czujki ruchu AMBER podłączonej do wejścia Z-8 centrali VERSA

Część 12 – Programowanie ustawień czujki zalania wodą FD-1 podłączonej do wejścia Z-9 centrali VERSA

Część 13 – Programowanie ustawień czujki tlenku węgla DG-1 CO podłączonej do wejścia Z-10 centrali VERSA

Część 14 – Programowanie ustawień linii sabotażowej sygnalizatora SP-4001 podłączonego do wejścia Z-14 centrali VERSA

Część 14a – Programowanie ustawień linii sabotażowej sygnalizatora SPW-100 podłączonego do wejścia Z-15 centrali VERSA

Część 14b – Programowanie ustawień czujki zbicia szkła INDIGO podłączonej do wejścia Z-16 centrali VERSA

Pozostałe części:
Cześć 1
Część 3